Kundservice

Kundservice

Vill du komma i kontakt med oss? Nedan hittar du all kontaktinformation du behöver. Om du snabbt vill ha svar på en fråga kan du först se om den finns besvarad under vanliga frågor och svar.

Kontakta oss


ÖPPETTIDER

Måndag - fredag 8:00 - 16:30
(dag före helgdag 8:00 - 13.00)


TELEFON

Tel: 033 - 722 35 70


POSTADRESS

TF Bank AB
Box 947
501 10 Borås


EPOST

Tänk på att vi inte svarar på kundspecifik information via epost p.g.a. lagen om banksekretess. Via epost svarar vi därför endast på generella frågor. info@credento.se 

Om du inte är nöjd med våra tjänster bör du i första hand kontakta vår kundservice så att vi kan rätta till eventuella missförstånd och om möjligt klara upp orsaken till ditt missnöje. 

Har du varit i kontakt med kundservice men ändå vill framställa klagomål skall detta ske skriftligen till vår klagomålsansvarig via brev, epost eller fax. Om svar inte kan lämnas från vår sida inom 14 dagar informeras du inom denna tid om handläggningen av klagomålet.

Om du efter kontakt med vår klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera vårt beslut kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare eller låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Vägledning kan även erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller din kommunala konsumentvägledare.