Paddlar i solnedgången

Kundkännedom

Enligt lag behöver vi lära känna våra kunder och hålla informationen kontinuerligt uppdaterad.

DÄRFÖR BEHÖVER DU SVARA PÅ FRÅGOR

 

Alla banker inom EU är skyldiga att hjälpa till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I likhet med säkerhetskontrollen på en flygplats behöver vi därför kontrollera alla våra kunder. Vår kontroll består av frågor som alla våra kunder behöver svara på. Frågorna som ställs handlar om din ekonomiska situation, om du är etablerad i något annat land än Sverige och vad du tänkte använda pengarna till när du tog lån hos oss. Penningtvättslagen kräver helt enkelt att vi som bank har god kunskap om våra kunder, och därför måste vi ställa frågor. Det kallas för kundkännedom. Läs mer om penningtvättslagen här

 

Så här går det till:

  • Ring oss på telefon 033-722 35 70. Vi svarar måndag-fredag kl. 8-16.30 och hjälper dig gärna.

 

Alla uppgifter du lämnar till oss är konfidentiella i enlighet med reglerna om banksekretess, och de påverkar inte din kreditbedömning.

Frågor och svar om kundkännedom

Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen 2017:630) innebär en skärpning av vårt ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till dig som du måste besvara. Frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av banksekretess.

Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be dig att uppdatera din informationen med jämna mellanrum.

Mer information om den nya penningtvättslagen hittar du på Svenska Bankföreningens webbplats.

Vi förstår att du är fundersam kring varför du behöver svara på våra frågor. Anledningen är att penningtvättslagen kräver att vi måste förstå syftet med dina bankaffärer och transaktioner.

Det betyder inte att vi misstänker dig för någonting. Men i likhet med säkerhetskontrollen på en flygplats behöver vi kontrollera alla kunder, i syfte att förhindra brottslig verksamhet som utförs av några enstaka personer.

Alla banker är ålagda enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att ställa frågor till både nya och gamla kunder. Det är med andra ord något vi är skyldiga att göra enligt lag. Penningtvättslagen och andra regler ställer krav på oss att agera genom att ha god kunskap om dig och dina affärer innan en affärsrelation inleds och löpande under affärsförhållandet.

Eftersom det är ett lagkrav att vi har god kännedom om dig som kund, måste vi få information från dig. Om vi inte kan uppfylla lagkraven kan vi tvingas att begränsa dina möjligheter att använda våra produkter och tjänster. Vi får inte tillhandahålla tjänster utan att ha en god kundkännedom om våra kunder.

Banken måste känna till om du är en så kallad person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). Det är personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation t.ex. riksdagsledamöter, riksrevisorer, VD m.fl. Vi måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för brott, vilket gör att vi är skyldiga att ha fördjupad kontroll.

Om du lämnat dina svar på vår webbsida, kan du enklast skicka in formuläret på webbsidan en gång till. Vi sparar det senast inskickade formuläret för varje kund. Du kan också ringa till vår kundtjänst på telefon 033-722 35 70 och meddela dina ändringar. Våra öppettider är vardagar kl. 08:00 – 16:30.

We can send you an English version of the questionnaire via email/pdf. Please contact our customer service department via phone 033-722 35 70 or via email info@tfbank.se.

TF Bank följer gällande regelverk för att upprätthålla god kundkännedom. Vi har en skyldighet att hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell, därför behöver vi inhämta den här informationen även för dig som varit kund länge. Penningtvättslagen har nyligen reviderats och kraven på bankernas kundkännedom har ökat.

Att vi ställer frågor betyder inte att vi misstänker dig för någonting. Men i likhet med säkerhetskontrollen på en flygplats behöver vi kontrollera alla kunder, i syfte att förhindra brottslig verksamhet som utförs av några enstaka personer.

Vi kommer även be dig att uppdatera informationen med jämna mellanrum så länge du är kund hos oss.